ADVOKATPARTNERSELSKAB

Team

Claus Abildstrøm

PARTNER

Claus Abildstrøm

PARTNER

M&A,
Ejendomstransaktioner Kapitalforhold
Corporate og Commercial
Kommercielle kontrakter
Tvisthåndtering

BESKIKKELSE OG MØDERET:
MØDERET FOR LANDSRET 1993
ADVOKAT 1992

UNDERVISNING:
TIDLIGERE EKSTERN
UNDERVISER PÅ CBS

UDDANELSE:
CAND.JUR. KØBENHAVNS UNIVERSITET 1989

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK
TYSK

Claus har 30 års erfaring som advokat og har i sin karriere særligt rådgivet i forbindelse med virksomhedstransaktioner – både nationale og internationale – hvor han har bistået på både sælger- og købersiden. Derfor har Claus bred erfaring med alle typer af transaktioner for mange forskellige typer af klienter, idet han gennem årene har opbygget en diversificeret klientsammensætning. For Claus er det kommercielle fokus altafgørende og han går altid langt for at klienterne kommer i mål med deres projekter. Tilgængelighed og værditilførsel er nøgleordene i hans arbejde.

LEGAL 500 RESEARCH

“Claus Abildstrøm is commended by clients for adding value to transactions by applying imagination as well as brains, constantly pursuing the best deal for his clients. He provides clear, consistent advice on cross-border and domestic transactions and clients appreciate his flexible approach, open communication and mutual respect”.

Philip Nyholm

PARTNER

Philip Nyholm

PARTNER

M&A
Corporate & Commercial
Børs- og Kapitalmarked
Selskabsret
Sportsret
Lægepraksis

BESKIKKELSE OG MØDERET:
MØDERET FOR LANDSRET 1999
ADVOKAT 1999

UDDANNELSE:
HD, FINANSIERING, CBS
CAND.JUR. KØBENHAVNS UNIVERSITET 1996

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

UNDERVISNING:
TIDLIGERE EKSTERN LEKTOR, KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Philip har igennem mange år været Managing Partner hos Danders & More, og har som juridisk rådgiver mere end 20 års erfaring, primært indenfor corporate & commercial, herunder i forhold til børsret, selskabsret, køb og salg af virksomheder samt generel erhvervsrådgivning.

Philip er anerkendt for sin løsningsorienterede tilgang til de juridiske problemstillinger. Han lægger vægt på, at alle led i processen bliver håndteret, og har stort fokus på processtyring, og på en kommerciel løsning af klienternes forhold. Herudover har Philips klienter altid værdsat hans hands-on baserede tilgang til opgaveløsningen kombineret med en stor tilgængelighed.

Philips finansielle uddannelsesbaggrund giver endvidere mulighed for, at de finansielle aspekter i en transaktion inddrages ved vurderingen af de bedste løsninger for klienten.

Gennem en længere årrække har Philip endvidere arbejdet med Life Science virksomheder, herunder køb og salg af lægepraksis samt de særlige problemstillinger, der knytter sig hertil.

Mikkel Leth Petersen

PARTNER

Mikkel Leth Petersen

PARTNER

M&A
Børs- og Kapitalmarked
Private equity og venturekapital
Selskabsret
Corporate & Commercial
Finansielle forhold
Ansættelsesret

BESKIKKELSE OG MØDERET:
ADVOKAT 2017

UDDANNELSE:
CAND.JUR., KØBENHAVNS UNIVERSITET 2013

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Mikkel beskæftiger sig primært med M&A, generel selskabsret, børs- og kapitalmarkedsret samt finansiel regulering, hvor han bistår både danske og internationale virksomheder samt start-ups. Derudover rådgiver han både vækstselskaber i forbindelse med finansieringsrunder og udenlandske venture-fonde om investeringer i Danmark. I tillæg hertil har Mikkel betydelig erfaring med at rådgive arbejdsgivere inden for ansættelsesret, herunder sager om virksomhedsoverdragelser, børsnoteringer, afskedigelser i tilknytning til omstrukturering, rationalisering og nedlukning af virksomheder samt direktørforhold. Derudover bistår Mikkel med etablering og strukturering af incitamentsprogrammer for ledelse og nøglemedarbejdere i danske kapitalselskaber, og har i den forbindelse tilegnet sig stor erfaring med udarbejdelsen af skræddersyede warrantprogrammer for alle typer af virksomheder. Mikkel har ydermere bistået klienter i forbindelse med børsintroduktioner og offentlige overtagelsestilbud på Nasdaq Copenhagen og First North. Mikkel har en god kommerciel og pragmatisk tilgang til opgaverne, og en stor dedikation i forhold til opfyldelse af den enkelte klients ønsker og behov, men samtidig med konstant fokus på at alle juridiske forhold er i orden.

Claus Abildstrøm

PARTNER

M&A,
Ejendomstransaktioner Kapitalforhold
Corporate og Commercial
Kommercielle kontrakter
Tvisthåndtering

BESKIKKELSE OG MØDERET:
MØDERET FOR LANDSRET 1993
ADVOKAT 1992

UNDERVISNING:
TIDLIGERE EKSTERN
UNDERVISER PÅ CBS

UDDANELSE:
CAND.JUR. KØBENHAVNS UNIVERSITET 1989

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK
TYSK

Claus har 30 års erfaring som advokat og har i sin karriere særligt rådgivet i forbindelse med virksomhedstransaktioner – både nationale og internationale – hvor han har bistået på både sælger- og købersiden. Derfor har Claus bred erfaring med alle typer af transaktioner for mange forskellige typer af klienter, idet han gennem årene har opbygget en diversificeret klientsammensætning. For Claus er det kommercielle fokus altafgørende og han går altid langt for at klienterne kommer i mål med deres projekter. Tilgængelighed og værditilførsel er nøgleordene i hans arbejde.

LEGAL 500 RESEARCH

“Claus Abildstrøm is commended by clients for adding value to transactions by applying imagination as well as brains, constantly pursuing the best deal for his clients. He provides clear, consistent advice on cross-border and domestic transactions and clients appreciate his flexible approach, open communication and mutual respect”.

Philip Nyholm

PARTNER

M&A
Corporate & Commercial
Børs- og Kapitalmarked
Selskabsret
Sportsret
Lægepraksis

BESKIKKELSE OG MØDERET:
MØDERET FOR LANDSRET 1999
ADVOKAT 1999

UDDANNELSE:
HD, FINANSIERING, CBS
CAND.JUR. KØBENHAVNS UNIVERSITET 1996

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

UNDERVISNING:
TIDLIGERE EKSTERN LEKTOR, KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Philip har igennem mange år været Managing Partner hos Danders & More, og har som juridisk rådgiver mere end 20 års erfaring, primært indenfor corporate & commercial, herunder i forhold til børsret, selskabsret, køb og salg af virksomheder samt generel erhvervsrådgivning.

Philip er anerkendt for sin løsningsorienterede tilgang til de juridiske problemstillinger. Han lægger vægt på, at alle led i processen bliver håndteret, og har stort fokus på processtyring, og på en kommerciel løsning af klienternes forhold. Herudover har Philips klienter altid værdsat hans hands-on baserede tilgang til opgaveløsningen kombineret med en stor tilgængelighed.

Philips finansielle uddannelsesbaggrund giver endvidere mulighed for, at de finansielle aspekter i en transaktion inddrages ved vurderingen af de bedste løsninger for klienten.

Gennem en længere årrække har Philip endvidere arbejdet med Life Science virksomheder, herunder køb og salg af lægepraksis samt de særlige problemstillinger, der knytter sig hertil.

Mikkel Leth Petersen

PARTNER

M&A
Børs- og Kapitalmarked
Private equity og venturekapital
Selskabsret
Corporate & Commercial
Finansielle forhold
Ansættelsesret

BESKIKKELSE OG MØDERET:
ADVOKAT 2017

UDDANNELSE:
CAND.JUR., KØBENHAVNS UNIVERSITET 2013

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Mikkel beskæftiger sig primært med M&A, generel selskabsret, børs- og kapitalmarkedsret samt finansiel regulering, hvor han bistår både danske og internationale virksomheder samt start-ups. Derudover rådgiver han både vækstselskaber i forbindelse med finansieringsrunder og udenlandske venture-fonde om investeringer i Danmark. I tillæg hertil har Mikkel betydelig erfaring med at rådgive arbejdsgivere inden for ansættelsesret, herunder sager om virksomhedsoverdragelser, børsnoteringer, afskedigelser i tilknytning til omstrukturering, rationalisering og nedlukning af virksomheder samt direktørforhold. Derudover bistår Mikkel med etablering og strukturering af incitamentsprogrammer for ledelse og nøglemedarbejdere i danske kapitalselskaber, og har i den forbindelse tilegnet sig stor erfaring med udarbejdelsen af skræddersyede warrantprogrammer for alle typer af virksomheder. Mikkel har ydermere bistået klienter i forbindelse med børsintroduktioner og offentlige overtagelsestilbud på Nasdaq Copenhagen og First North. Mikkel har en god kommerciel og pragmatisk tilgang til opgaverne, og en stor dedikation i forhold til opfyldelse af den enkelte klients ønsker og behov, men samtidig med konstant fokus på at alle juridiske forhold er i orden.

Sandra Bagger

PARTNER

Sandra Bagger

PARTNER

Fast ejendom
Entrepriseret
Ejendomstransaktioner
Bolig- og erhvervslejeret
Retssager

BESKIKKELSE OG MØDERET:
ADVOKAT 2019

UDDANNELSE:
CAND.JUR., KØBENHAVNS UNIVERSITET 2015

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Sandra er specialiseret inden for fast ejendom, hvor hun bl.a. beskæftiger sig med køb og salg af bolig- og erhvervsejendomme og ejendomsselskaber, både aktiv- og aktiehandler, herunder juridisk due diligence samt udarbejdelse og forhandling af overdragelsesaftaler. Sandra bistår således særligt ejendomsudviklere, både nationale og internationale, med de forskellige aspekter inden for fast ejendom, hvor hun rådgiver klienten gennem hele transaktions- og udviklingsprocessen.

Herudover er Sandra specialiseret inden for entrepriseretten, hvor hun har bred erfaring med rådgivning af parterne i bygge- og anlægsbranchen, herunder ved indgåelse af entreprisekontrakter og rådgiveraftaler samt i forbindelse med håndtering af tvister i den forbindelse.

Endelig bistår Sandra klienter inden for både bolig- og erhvervslejeretten, hvor hun kompetent rådgiver både udlejere og lejere i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter samt håndtering af lejeretlige forhold.

Sandra har ligeledes stor proceserfaring ved domstolene og Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg samt syn og skønssager.

Amalie Victoria Wex

ADVOKAT

Amalie Victoria Wex

ADVOKAT

Specialområder:
Databeskyttelse /
Persondataret / GDPR           Immaterialret
Markedsføringsret
Forbrugerret
Ansættelsesret

BESKIKKELSE OG MØDERET:
ADVOKAT 2020

UDDANNELSE:
CERTIFIED INFORMATION PRIVACY PROFESSIONEL/EUROPE (CIPP/E), 2018
CAND.JUR., KØBENHAVNS UNIVERSITET, 2017

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Amalie yder kvalificeret rådgivning om compliance inden for databeskyttelse, herunder GDPR. Hun rådgiver indenfor alle områder om databeskyttelses- og persondataretlige forhold, herunder udarbejdelse og implementering af databeskyttelsesretlige dokumenter, foretagelse af vurdering i relation til databeskyttelsesretlige forpligtelser, som f.eks. udarbejdelse af diverse politikker, samtykker, risikovurderinger, databehandleraftaler, konsekvensanalyser, dokumenter i relation til overførsel til tredjelande mv, håndtering af brud på datasikkerhed, samt bistand i forhold til alle former for kommunikation med Datatilsynet og tvister.

Amalie er certificeret i europæisk databeskyttelsesret (CIPP/E).

Derudover rådgiver Amalie om forhold inden for immaterialretten, herunder ophavs- og varemærkeretten, hvor hendes bistand blandt andet består i forhandling og indgåelse af licensaftaler. Amalie bistår tillige klienter inden for markedsførings- og forbrugerretten, herunder ved udarbejdelse og gennemgang af handelsbetingelser, markedsføringskampagner samt rådgivning i forbindelse med sager ved Forbrugerombudsmanden.

Amalie har generel proceserfaring, samt international erfaring fra et studieophold i Australien. Amalie har været ansat som jurist i Rigspolitiet.

Lasse Deenhardt

ADVOKAT

Lasse Deenhardt

ADVOKAT

Corporate & Commercial
M&A
Kapitalfremskaffelse
Selskabsret
Retssager

BESKIKKELSE OG MØDERET:
ADVOKAT 2022

UDDANNELSE:
CAND.JUR., AARHUS UNIVERSITET 2019

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Lasse rådgiver generelt om selskabs- og erhvervsretlige forhold. Han rådgiver danske og internationale klienter i forbindelse med kapitalinvesteringer, selskabsretlige omstruktureringer, fusioner, spaltninger, ejeraftaler, incitamentsprogrammer, reglerne om selvfinansiering samt køb og salg af virksomheder.

Lasse rådgiver også klienter om forskellige generelle erhvervsretlige forhold, ligesom han beskæftiger sig med udarbejdelse af diverse kommercielle kontrakter, f.eks. samarbejdskontrakter, administrationsaftaler samt generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Endelig bistår Lasse også klienter med håndtering af kommercielle tvister ved indgåelse af forligsmæssige løsninger eller førelse af retssager ved de danske domstole.

Sandra Bagger

PARTNER

Fast ejendom
Entrepriseret
Ejendomstransaktioner
Bolig- og erhvervslejeret
Retssager

BESKIKKELSE OG MØDERET:
ADVOKAT 2019

UDDANNELSE:
CAND.JUR., KØBENHAVNS UNIVERSITET 2015

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Sandra er specialiseret inden for fast ejendom, hvor hun bl.a. beskæftiger sig med køb og salg af bolig- og erhvervsejendomme og ejendomsselskaber, både aktiv- og aktiehandler, herunder juridisk due diligence samt udarbejdelse og forhandling af overdragelsesaftaler. Sandra bistår således særligt ejendomsudviklere, både nationale og internationale, med de forskellige aspekter inden for fast ejendom, hvor hun rådgiver klienten gennem hele transaktions- og udviklingsprocessen.

Herudover er Sandra specialiseret inden for entrepriseretten, hvor hun har bred erfaring med rådgivning af parterne i bygge- og anlægsbranchen, herunder ved indgåelse af entreprisekontrakter og rådgiveraftaler samt i forbindelse med håndtering af tvister i den forbindelse.

Endelig bistår Sandra klienter inden for både bolig- og erhvervslejeretten, hvor hun kompetent rådgiver både udlejere og lejere i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter samt håndtering af lejeretlige forhold.

Sandra har ligeledes stor proceserfaring ved domstolene og Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg samt syn og skønssager.

Amalie Victoria Wex

ADVOKAT

Specialområder:
Databeskyttelse /
Persondataret / GDPR           Immaterialret
Markedsføringsret
Forbrugerret
Ansættelsesret

BESKIKKELSE OG MØDERET:
ADVOKAT 2020

UDDANNELSE:
CERTIFIED INFORMATION PRIVACY PROFESSIONEL/EUROPE (CIPP/E), 2018
CAND.JUR., KØBENHAVNS UNIVERSITET, 2017

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Amalie yder kvalificeret rådgivning om compliance inden for databeskyttelse, herunder GDPR. Hun rådgiver indenfor alle områder om databeskyttelses- og persondataretlige forhold, herunder udarbejdelse og implementering af databeskyttelsesretlige dokumenter, foretagelse af vurdering i relation til databeskyttelsesretlige forpligtelser, som f.eks. udarbejdelse af diverse politikker, samtykker, risikovurderinger, databehandleraftaler, konsekvensanalyser, dokumenter i relation til overførsel til tredjelande mv, håndtering af brud på datasikkerhed, samt bistand i forhold til alle former for kommunikation med Datatilsynet og tvister.

Amalie er certificeret i europæisk databeskyttelsesret (CIPP/E).

Derudover rådgiver Amalie om forhold inden for immaterialretten, herunder ophavs- og varemærkeretten, hvor hendes bistand blandt andet består i forhandling og indgåelse af licensaftaler. Amalie bistår tillige klienter inden for markedsførings- og forbrugerretten, herunder ved udarbejdelse og gennemgang af handelsbetingelser, markedsføringskampagner samt rådgivning i forbindelse med sager ved Forbrugerombudsmanden.

Amalie har generel proceserfaring, samt international erfaring fra et studieophold i Australien. Amalie har været ansat som jurist i Rigspolitiet.

Lasse Deenhardt

ADVOKAT

Corporate & Commercial
M&A
Kapitalfremskaffelse
Selskabsret
Retssager

BESKIKKELSE OG MØDERET:
ADVOKAT 2022

UDDANNELSE:
CAND.JUR., AARHUS UNIVERSITET 2019

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Lasse rådgiver generelt om selskabs- og erhvervsretlige forhold. Han rådgiver danske og internationale klienter i forbindelse med kapitalinvesteringer, selskabsretlige omstruktureringer, fusioner, spaltninger, ejeraftaler, incitamentsprogrammer, reglerne om selvfinansiering samt køb og salg af virksomheder.

Lasse rådgiver også klienter om forskellige generelle erhvervsretlige forhold, ligesom han beskæftiger sig med udarbejdelse af diverse kommercielle kontrakter, f.eks. samarbejdskontrakter, administrationsaftaler samt generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Endelig bistår Lasse også klienter med håndtering af kommercielle tvister ved indgåelse af forligsmæssige løsninger eller førelse af retssager ved de danske domstole.

Mikkel Mariager

Advokatfuldmægitg

Mikkel Mariager

Advokatfuldmægitg

Fast ejendom
Bolig- og erhvervslejeret
Selskabsret

AKADEMISK UDDANNELSE:
CAND.JUR., AARHUS UNIVERSITET, 2023

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Mikkel er advokatfuldmægtig og er primært tilknyttet afdelingen for fast ejendom, som omfatter rådgivning inden for ejendomstransaktioner, entrepriseret og lejeret. Derudover arbejder Mikkel også med den generelle selskabsret.

Mikkel har også lidt praktisk erfaring i forhold til retssager, da han i sin studietid har været stud.jur. ved Retten i Horsens.

Jesper Abildstrøm

COMPLIANCE OFFICER

Jesper Abildstrøm

COMPLIANCE OFFICER

Hvidvaskloven
De Advokatetiske Regler
Regulering vedrørende reelle ejere
Compliancepolitik og complianceprocesser (code of conduct)
Fondsadministration

UDDANNELSE:
PRINCE2-CERTIFICERING I PROJEKTLEDELSE 2012
B.SC. ØKONOMI, KØBENHAVNS UNIVERSITET 1991

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Jesper er Compliance Officer og arbejder primært med compliance og retssager, og han har det daglige ansvar for virksomhedens compliancefunktion og retssagsstyring.

Jesper rådgiver internt og eksternt om hvidvaskloven, udarbejdelse af compliancepolitikker, implementering af ny compliancelovgivning samt afdækning af virksomheders reelle ejere via analyse af virksomheders ejer- og kontrolstruktur (ejerkæden).

Rikke Wesenberg

TRANSLATØR OG TOLK

Rikke Wesenberg

TRANSLATØR OG TOLK

UDDANNELSE:
CAND.LING.MERC. (TRANSLATØR OG TOLK), COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2000
BUSINESS STUDIES (BUSINESS AND POLITICS), HAMMERSMITH AND WEST LONDON COLLEGE 1997
BACHELOR I ERHVERVSSPROG (ENGELSK OG FRANSK), COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 1997

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK
FRANSK

Rikke er specialiseret i og har mange års erfaring med oversættelse af juridiske og kommercielle dokumenter, herunder diverse forskellige former for kontrakter, notater, processkrifter og diverse finansielle dokumenter. Derudover er Rikke ansvarlig for al kontorets sprogrevision og korrektur. Rikke varetager desuden diverse administrative forhold, herunder personaleforhold.

Mikkel Mariager

Advokatfuldmægitg

Fast ejendom
Bolig- og erhvervslejeret
Selskabsret

AKADEMISK UDDANNELSE:
CAND.JUR., AARHUS UNIVERSITET, 2023

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Mikkel er advokatfuldmægtig og er primært tilknyttet afdelingen for fast ejendom, som omfatter rådgivning inden for ejendomstransaktioner, entrepriseret og lejeret. Derudover arbejder Mikkel også med den generelle selskabsret.

Mikkel har også lidt praktisk erfaring i forhold til retssager, da han i sin studietid har været stud.jur. ved Retten i Horsens.

Jesper Abildstrøm

COMPLIANCE OFFICER

Hvidvaskloven
De Advokatetiske Regler
Regulering vedrørende reelle ejere
Compliancepolitik og complianceprocesser (code of conduct)
Fondsadministration

UDDANNELSE:
PRINCE2-CERTIFICERING I PROJEKTLEDELSE 2012
B.SC. ØKONOMI, KØBENHAVNS UNIVERSITET 1991

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Jesper er Compliance Officer og arbejder primært med compliance og retssager, og han har det daglige ansvar for virksomhedens compliancefunktion og retssagsstyring.

Jesper rådgiver internt og eksternt om hvidvaskloven, udarbejdelse af compliancepolitikker, implementering af ny compliancelovgivning samt afdækning af virksomheders reelle ejere via analyse af virksomheders ejer- og kontrolstruktur (ejerkæden).

Rikke Wesenberg

TRANSLATØR OG TOLK

UDDANNELSE:
CAND.LING.MERC. (TRANSLATØR OG TOLK), COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2000
BUSINESS STUDIES (BUSINESS AND POLITICS), HAMMERSMITH AND WEST LONDON COLLEGE 1997
BACHELOR I ERHVERVSSPROG (ENGELSK OG FRANSK), COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 1997

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK
FRANSK

Rikke er specialiseret i og har mange års erfaring med oversættelse af juridiske og kommercielle dokumenter, herunder diverse forskellige former for kontrakter, notater, processkrifter og diverse finansielle dokumenter. Derudover er Rikke ansvarlig for al kontorets sprogrevision og korrektur. Rikke varetager desuden diverse administrative forhold, herunder personaleforhold.

Michelle Kieffer

SAGSBEHANDLER

Michelle Kieffer

SAGSBEHANDLER

Sagsbehandler  Ejendomsforhold Selskabsforhold

UDDANNELSE:
ADVOKATSEKRETÆR, 2006
KONTORFUNKTIONÆR, SØFARTSSTYRELSEN, 1992

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Med erfaring fra mange år som sagsbehandler hos Erhvervsstyrelsen, er Michelle ansvarlig for udarbejdelse af dokumentation til brug for og registrering af selskabsstiftelser, kapitalforhøjelser, ledelsesændringer m.v. Udover øvrige generelle selskabsretlige opgaver og sagsbehandling, varetager Michelle også tinglysning af kontorets ejendomshandler

Dorte Bjelstrand

CONTROLLER, IT ANSVARLIG

Dorte Bjelstrand

CONTROLLER, IT ANSVARLIG

UDDANNELSE:
ADVOKATSEKRETÆR
MERKONOM I LEDELSE OG SAMARBEJDE, ORGANISATION SAMT VIRKSOMHEDSØKONOMI.
LØBENDE EFTERUDDANNELSE INDEN FOR BÅDE REGNSKAB/ØKONOMI OG IT.

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Dorte har arbejdet inden for advokatbranchen i rigtig mange år – de seneste 15 år som administrativ medarbejder med bogholderi og regnskab som primære arbejdsområder. Herudover har hun specialiseret sig i digitalisering af processer, og arbejder målrettet mod det papirløse kontor

Stephanie Christine Green

KONTORMEDARBEJDER

Stephanie Christine Green

KONTORMEDARBEJDER

NIELS BROCK; SPECIALE I ØKONOMI
BEC-DESIGN; DESIGNTEKNOLOG

DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

 

Stephanie har i mange år arbejdet som både Shop Manager og økonomimedarbejder, og har bl.a. i en årrække været ansat hos By Malene Birger. Stephanie varetager almindeligt løbende kontorarbejde og fungerer også som afløser i bogholderiet.

Michelle Kieffer

SAGSBEHANDLER

Sagsbehandler  Ejendomsforhold Selskabsforhold

UDDANNELSE:
ADVOKATSEKRETÆR, 2006
KONTORFUNKTIONÆR, SØFARTSSTYRELSEN, 1992

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Med erfaring fra mange år som sagsbehandler hos Erhvervsstyrelsen, er Michelle ansvarlig for udarbejdelse af dokumentation til brug for og registrering af selskabsstiftelser, kapitalforhøjelser, ledelsesændringer m.v. Udover øvrige generelle selskabsretlige opgaver og sagsbehandling, varetager Michelle også tinglysning af kontorets ejendomshandler

Dorte Bjelstrand

CONTROLLER, IT ANSVARLIG

UDDANNELSE:
ADVOKATSEKRETÆR
MERKONOM I LEDELSE OG SAMARBEJDE, ORGANISATION SAMT VIRKSOMHEDSØKONOMI.
LØBENDE EFTERUDDANNELSE INDEN FOR BÅDE REGNSKAB/ØKONOMI OG IT.

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Dorte har arbejdet inden for advokatbranchen i rigtig mange år – de seneste 15 år som administrativ medarbejder med bogholderi og regnskab som primære arbejdsområder. Herudover har hun specialiseret sig i digitalisering af processer, og arbejder målrettet mod det papirløse kontor

Stephanie Christine Green

KONTORMEDARBEJDER

NIELS BROCK; SPECIALE I ØKONOMI
BEC-DESIGN; DESIGNTEKNOLOG

DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

 

Stephanie har i mange år arbejdet som både Shop Manager og økonomimedarbejder, og har bl.a. i en årrække været ansat hos By Malene Birger. Stephanie varetager almindeligt løbende kontorarbejde og fungerer også som afløser i bogholderiet.

Magnus Højgaard Pedersen

STUD.JUR.

Magnus Højgaard Pedersen

STUD.JUR.

UDDANNELSE:
BACHELORSTUDERENDE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK
SPANSK

Neil Wibroe Warming

STUD.JUR.

Neil Wibroe Warming

STUD.JUR.

UDDANNELSE:
BACHELORSTUDERENDE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Magnus Højgaard Pedersen

STUD.JUR.

UDDANNELSE:
BACHELORSTUDERENDE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK
SPANSK

Neil Wibroe Warming

STUD.JUR.

UDDANNELSE:
BACHELORSTUDERENDE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

SPROG:
DE SKANDINAVISKE SPROG
ENGELSK

Jack

KONTORHUND

Jack

KONTORHUND

Underholdning
Opmærksomhedssøgning
Omsorg

Jack er en 7 år gammel Bichon Havanais, og han er dermed kontoret yngste medarbejder. Sin alder til trods, har Jack dog forhandlet sig frem til nedsat arbejdstid og er derfor kun på kontoret 2-3 dage om ugen. Til gengæld spreder han altid glæde omkring sig, og en lille pause i hans selskab, er et godt afbræk i en travl hverdag.

Jack

KONTORHUND

Underholdning
Opmærksomhedssøgning
Omsorg

Jack er en 7 år gammel Bichon Havanais, og han er dermed kontoret yngste medarbejder. Sin alder til trods, har Jack dog forhandlet sig frem til nedsat arbejdstid og er derfor kun på kontoret 2-3 dage om ugen. Til gengæld spreder han altid glæde omkring sig, og en lille pause i hans selskab, er et godt afbræk i en travl hverdag.