ADVOKATPARTNERSELSKAB

Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Og anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, etablerer et klientforhold hos os, og anvender de services og funktioner vi tilbyder.

Privatlivspolitik

Periode for opbevaring
Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Danders & More sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.
Særlige lovregler, herunder fx i bogførings- hvidvask- og forældelsesloven kan dog pålægge os eller give os ret til at opbevare dem i længere tid. Personoplysninger indhentet efter hvidvaskloven opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.
Oplysninger kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Sikkerhed
Danders & More har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Klage
Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.